top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Tietoallasratkaisu mahdollistaa aidon tiedolla johtamisen uusilla hyvinvointialueilla

Istekki, Digian tytäryhtiönä toimiva Productivity Leap ja Solita toteuttivat uusille hyvinvointialueille nykyaikaista teknologiaa ja innovatiivista ajattelua hyödyntävän tietovarastoratkaisun. Se on Suomessa että maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen. Ratkaisu tuo merkittäviä säästöjä, sillä se mahdollistaa sote-toimintojen johtamisen aidosti tietoon perustuen ja se on kopioitavissa myös valtakunnallisesti.

Vuoden 2023 alussa toteutuu yksi Suomen suurimmista rakenneuudistuksista, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Hyvinvointialueiden, sairaanhoitopiirien, kuntien ja kuntayhtymien omistama teknologiayhtiö Istekki halusi rakentaa omistaja-asiakkailleen laajan tietoalustan, joka mahdollistaa lakisääteisen tietojohtamisen ja raportoinnin DigiFinlandin koordinoiman Virta-hankkeen suosittelemalla tavalla. Kilpailutuksen myötä kumppaneiksi valikoituivat Digian tytäryhtiö Productivity Leap ja Solita.

- Kaikille hyvinvointialueille on määritelty kansalliset, yhteiset minimitietovaatimukset raportointiin mm. palvelujen tarpeeseen, saatavuuteen, laatuun, vaikuttavuuteen ja kustannuksiin liittyen. Ratkaisumme mahdollistaa hyvinvointialueiden johtamisen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla. Myös raporttitarpeiden täyttäminen on tulevaisuudessa huomattavasti helpompaa, kuvailee Istekin ryhmäpäällikkö Antti Koskinen.


Merkittäviä säästöjä niin sote-toimijoille ja yhteiskunnalle

Ratkaisulla kerätään tietoja automaattisesti hyvinvointialueiden järjestelmistä yhtenäisen Virta-arkkitehtuurin mukaisesti. Productivity Leap on ollut toteuttamassa jo arkkitehtuurin pohjaratkaisun DigiFinlandille, josta sittemmin on muodostettu nyt käytössä oleva viitearkkitehtuuri.

- Hyvinvointialueiden järjestelmäkenttä on hyvin hajanainen. Tiedot voivat olla jakautuneet alueilla kymmeniin tai jopa satoihin tietojärjestelmiin. Tämä vaikeuttaa johtamista. Ratkaisumme kerää tiedot yhteen paikaan, josta niitä voidaan hyödyntää sekä palveluiden järjestämisen että tuottamisen tukena. Ratkaisu mahdollistaa myös ennakoinnin tekoälyn ja koneoppimisen mallien avulla, kertoo Productivity Leapin toimitusjohtaja Kari Natunen.

Kerättyjä tietoja voi käyttää apuna esimerkiksi hyvinvointialueiden resursoinnin ja henkilöstön osaamisen kehittämisen tai palvelutarpeen arvioinnin ja palveluverkon suunnittelussa. Ensimmäisenä Istekin ratkaisua lähtivät hyödyntämään Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet.

- Resursointi helpottuu merkittävästi, kun ympäristöt ovat keskenään samanlaisia ja toimivat samoilla periaatteilla. Dokumentointi on vaivattomampaa, kun kaikkea ei tarvitse rakentaa uudelleen. Samanlaiset toimintalogiikat tuottavat jatkossa yhteiskunnallisesti selkeitä kustannushyötyjä, Istekin Koskinen toteaa.

Yhdessä enemmän

Hyvinvointialueiden käynnistyessä tarvitaan monien uudenlaisten tietoliikenteeseen ja - teknisten ratkaisujen toteuttamista. Istekki halusi kumppanikseen toimittajat, joilta löytyy osaamista ja riittävät resurssit erittäin vaativaan ja laajaan tietovarastototeutukseen. Productivity Leap vastaa hankkeessa menetelmien ja mallien toteutuksista sekä antaa tarvittavia toteutusresursseja ja ohjausta toteutuksen suorittamiseen. Solita toimittaa vastaavien toteutusresurssien lisäksi tietovaraston pohjaratkaisuna toimivan Agile Data Engine:n.

- Ensimmäisessä vaiheessa toteutamme järjestämislain asetuksessa kuvattuja vähimmäistietosisältöjä hyvinvointialueiden sote-palvelujen tarpeen, saatavuuden ja taloudellisuuden osalta. Nämä tulevat alueita velvoittaviksi 1.1.2024. Vähimmäistietosisältöjen luoman pohjan lisäksi huomioimme myös alueiden omat painotukset, esimerkiksi voimavaroihin liittyvät aluekohtaiset tarpeet, ja toteutamme näitä painotuksia nopeutetusti tietojohtamisen järjestelmiin, Natunen kertoo.

Toimijat kokevat yhteistyön sujuneen hyvin ja tunnistavat selkeät hyödyt monitoimittajamallista.

- Yhdessä olemme enemmän. Asiantuntemusta kannattaa hakea tämäntyyppisestä kumppanuusmallista, johon kaikki osapuolet tuovat omaa parastaan, Istekin Koskinen lisää.


Yhteistyön tuloksena:

  • Kolmella hyvinvointialueellla toteutettiin yhtenäinen tietoallasratkaisu

  • Suomen hyvinvointialueet saavat projektin myötä uudenlaisen, moninkertaisesti henkilöresursseja, rahaa ja aikaa säästävän tietovarastoinnin malin

  • Hyvinvointialueet voivat johtaa alueen sote-toimintoja yhtenäisen tiedon pohjalta tehokkaammin

  • Viranomaisvaatimusten ja raportointitarpeiden täyttäminen on hyvinvointialueille jatkossa selvästi helpompaa

  • Tietoallasratkaisu on hyödynnettävissä myös muilla hyvinvointialueilla – pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan

  • Istekin dataliiketoiminnan toimintatavat uudistettiin, ja kokemus ketteristä menetelmistä syveni sekä laajeni merkittävästi


Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Lisänäyttöä uusista lääkehoidoista

OMOP-harmonisaatioon ja hajautettuihin analyyseihin perustuvan pilottiprojektin loppuraportti Pilotin tavoitteena oli kokeilla ja kehittää OMOP-tietokantoja ja hajautettuihin (federoituihin) analyysei

Comments


bottom of page