top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Vuosikatsaus 2020


Vahva, kannattava kasvu luo vankan pohjan tulevaan


Productivity Leap lyhyesti


Productivity Leap Oy on vuonna 2018 perustettu, kasvava IT-konsultointipalveluja tarjoava yritys. Tarjoamme asiakkaillemme end-to-end-palveluja hankkeiden johtamisesta, määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta testaukseen, käyttöönoton tukeen ja koulutukseen. Olemme laajasti verkostoituneita ja hyödynnämme yhteistyöverkostoamme löytääksemme kunkin asiakkaamme tarpeisiin parhaiten soveltuvan kokonaisuuden niin tiimin kuin teknologisen arkkitehtuurin osalta. Kumppaneitamme ovat teknologiatoimittajat ja muut konsultointipalveluja tarjoavat yritykset. Toimimme verkostossa joustavasti sekä pää- ja alihankkijoina että ryhmittymänä.


Tavoittelemme vuosittain 30 % kasvua, josta puolet pyritään saamaan aikaan orgaanisena kasvuna ja puolet yrityskauppojen avulla. Kannattavuustavoitteemme on 15 % (EBITA).


Productivity Leapin päätoimialat ovat julkinen sektori eli valtio, kaupungit, kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet, sekä näiden toimijoiden omistamat in-house-yhtiöt ja finanssisektori eli pankki- ja vakuutusalan yritykset.


Productivity Leap erottuu kilpailijoista kokonaisvaltaisella hankkeiden haltuunotolla, asiakkaiden tarpeet ja toimintatavat huomioivalla ketterällä toiminnalla, uusimpien teknologioiden ja toimintatapojen hyödyntämisellä sekä innovatiivisella jatkuvan kehityksen, kasvun ja oppimisen yrityskulttuurilla.


Pääpalvelujamme ovat tietojohtamisen, tietovarastoinnin, raportoinnin ja ennustavan analytiikan palvelut, low-code-palvelut, integraatio- ja robotiikkapalvelu sekä näihin liittyvä konsultointi ja hankehallinta.


Toimitusjohtajan katsaus


Vuosi 2020 oli erikoinen vuosi koronapandemiasta johtuen. Työskentelyn käytännöt muuttuivat, kun etätyöskentelystä tuli uusi normaali. Productivity Leapin asiakkaat, kuten useimmat IT-sektorilla työskentelevät, ovat nyt tottuneet etätöihin ja siirtymästä on tullut ylipäänsä mahdollinen. Useilla aloilla tämä ei ole vielä mahdollista ja pandemia on aiheuttanut suuria haasteita liiketoiminnan ja organisaation pyörittämisessä.


Productivity Leapin asiakaskuntaan asialla ei ole ollut suuria vaikutuksia, vain yksittäisiä projekteja on siirretty. Suuret asiakkaamme sekä julkisella että yksityisellä sektorilla toimivat lähtökohtaisesti hajautetusti useilla paikkakunnilla ja maissa, joten etätyöskentely on usein sisäänrakennettu osa näiden organisaatioiden toimintaa ja erityisesti IT-kehittämisen toimintoja. Verkostomaiset työskentelytavat ovat tuttuja.


Productivity Leapin henkilökunta on myös tottunut etätyöskentelyyn. Toimimme useilla paikkakunnilla, joten palaverit on pidetty jo ennen koronapandemiaa etäyhteyksillä. Pikaviestimiä käytetään tehokkaasti sekä työntekijöiden väliseen tiedonjakoon että projektien ja asiakkuuksien toteutusten tukena. Teknologiakumppaneihin ja muihin yhteistyökumppaneihin ollaan jatkuvassa yhteydessä. Tämä on helpottanut siirtymistä pandemian aikaiseen toimintaan, koska varsinaista erillistä siirtymää ei ole tarvinnut tehdä.


Asiakaskunnan, kumppaniverkoston ja oman henkilöstön toiminnan luonteen vuoksi koronavuosi 2020 oli Productivity Leapille kaikesta huolimatta hyvä. Saimme paljon uusia asiakkaita ja uusia mielenkiintoisia projekteja, solmimme lukuisia yhteistyökumppanuuksia sekä teknologiatoimittajien että integraattori-partnereiden kanssa, perustimme uusia toimipisteitä ja palkkasimme uusia työntekijöitä.


Taloudellisesti vuoden 2020 vahva kannattava kasvu luo vankan pohjan Productivity Leapin tulevaisuudelle. Tilikaudella 2020 yrityksen liikevaihto oli 2 918 508 eur (kasvua edelliseen vuoteen +118 %) ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (EBITA) 450 246 eur eli 15,4 % liikevaihdosta (kasvua edelliseen vuoteen +641 %). Yrityksen henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 29 (kasvua edellisen tilikauden loppuun 52 %).


Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme, kumppaneitamme ja leappilaisia vuodesta 2020. Olemme saaneet edistettyä haastavissa oloissa upeita hankkeita, upeiden henkilöiden kanssa. Myös vuosi 2021 on käynnistynyt hyvin. Työsopimuksia on tällä hetkellä 36 ja tilauskannan kehittyminen on jatkunut vahvana. Uskomme, että tästä vuodesta tulee yhtä menestyksekäs kuin edellisestä.


Hallituksen katsaus


Strategia


Productivity Leapin tavoitteena on olla merkittävä toimija ja edelläkävijä valitsemillaan palvelualueilla ja asiakassegmenteissa. Productivity Leap tavoittelee jatkuvaa kasvua kaikilla toimialueillaan sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti.


Productivity Leapin palvelualueet tukevat organisaatioiden digistrategioiden toteuttamista käytännönläheisesti. Toimintatavat sitouttavat koko organisaation ja niiden avulla saadaan tuotettua käytännöllisiä ratkaisuja tehokkaasti ja tuottavasti. Yritys kehittää skaalautuvia, monistuvia ja toistettavia toimintatapoja kaikilla palvelualueillaan.


Productivity Leap näkee joustavan verkostoitumisen tärkeänä osana kasvun mahdollistamista. Kasvu tapahtuu kiinnostavien hankkeiden sivutuotteena sekä suorien kumppanuuksien että ekosysteemien kanssa. Ekosysteemiyhteistyössä yritys on aktiivinen toimija, joka tuottaa yhteistyötahoille arvoa omilla vahvuusalueillaan. Yritys jatkaa kumppanuusstrategian mukaisesti tiiviiden kumppanuuksien solmimista valituilla alueilla sekä teknologiatoimittajien että integraattoripartnereiden kanssa. Asiakkaiden kanssa muodostetaan pitkäaikaisia, luottamuksellisia yhteistyösuhteita.


Henkilöstön työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen, kannustamiseen, palkitsemiseen ja sitouttamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintatapoja ja malleja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä ja kokonaisvaltaisesti.


Productivity Leap haluaa olla vastuullinen toimija sekä yhteiskunnallisesti että ekologisesti.


Toimintaympäristö ja markkinanäkymät


Investoinnit digitalisaatioon lisääntyvät erityisesti dataintensiivisillä toimialoilla ja markkina kasvaa jatkuvasti. Käytettävissä olevien resurssien määrä ei kuitenkaan usein pysty kasvamaan yhtä nopeasti vastaamaan tähän kysyntään. Productivity Leapin keskisimmät toimialat ovat julkinen- ja finanssisektori. Nämä molemmat ovat dataintensiivisiä toimialoja, joissa laajat järjestelmäkokonaisuudet muodostavat tiedon hyödyntämisen, jalostamisen ja integroinnin kannalta haastavan ympäristön.


Productivity Leapin toimintatavat ja mallit nopeuttavat organisaatioiden digitalisaatiohankkeiden toteutusta. Tämä onnistuu mallipohjaisuuden, automatisoinnin, kevyiden ja ketterien mallien, kokonaisarkkitehtuurin huomioivien sekä organisaation eri osia sitouttavien toimintatapojen ansiosta. Productivity Leap pystyy toteuttamaan hankkeet nopeammin ja tehokkaammin ja näin olemaan asiakkaille apuna haastavissa hankkeissa. Productivity Leapin markkinanäkymät ovat hyvät johtuen sekä toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista että asiakkaiden tarpeesta uusille ja tuottavammille toimintatavoille.


Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet


Productivity Leap kasvattaa liikevaihtoaan vuosittain 30 %, josta pidemmällä aikajänteellä puolet muodostuu orgaanisesta kasvusta ja puolet yrityskaupoista. Kasvu on jatkuvasti kannattavaa ja tavoitteena on vuosittain saada tasainen 15 % kannattavuus (EBITA).


Taloudellinen katsaus


Vuoden 2020 vahva kannattava kasvu luo vankan pohjan Productivity Leapin tulevaisuudelle. Tilikaudella 2020 yrityksen liikevaihto oli 2 918 508 eur (kasvua edelliseen vuoteen +118 %) ja tulos ennen tilipäätössiirtoja ja veroja (EBITA) 450 246 eur eli 15,4 % liikevaihdosta (kasvua edelliseen vuoteen +641 %).


Yrityksen book-to-bill tilikauden päättyessä oli 1,58 ja tilauskanta kaikkiaan yli 10 meur.


Asiakkaat


Productivity Leapin asiakaskanta kasvoi katsauskaudella merkittävästi sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin asiakkuudet vastasivat katsauskaudella noin 80 % yrityksen liikevaihdosta. Palvelualueista merkittävin oli tietojohtamisen palvelualue, joka vastasi 60 % liikevaihdosta.


Henkilöstö ja toimipaikat


Yrityksen henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 29 (kasvua edellisen tilikauden loppuun 52 %). Productivity Leap perusti toimistot Joensuun lisäksi Kuopioon, Tampereelle ja Turkuun. Korona-pandemiasta johtuen Helsingin toimipistettä ei vielä avattu. Pidemmän aikavälin tavoitteena yrityksellä on kasvaa näillä seutukunnilla perustuen sekä asiakkaiden sijaintiin että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen keskittymiin.


Productivity Leap hyödyntää kokonaisvaltaista onnistumisen ja hyvinvoinnin johtamisen viitekehystä. Tukena käytetään Personal Matrix -työkaluja sekä osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin edistämiseen, suorituksen hallintaan, että henkilöstön fiiliksen mittaamiseen.


Productivity Leap kohtelee työntekijöitä tasavertaisesti ikään, sukupuoleen, etnisyyteen, uskontoon tai muihin vastaaviin tekijöihin katsomatta. Henkilöstö jakaantuu tasaisesti eri ikäryhmiin. Sukupuolen osalta henkilöstö on miesvaltaista.


Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät


Productivity Leapin hallitus päätti kesällä 2020 koko yhtiön PL Share -osakesäästöohjelman perustamisesta. Hallitus päättää vuosittain mahdollisista ohjelmaan kuuluvista säästökausista. Ensimmäinen säästökausi toteutettiin vuoden 2020 toisella puoliskolla ja seuraava on käynnistetty.


Productivity Leap jakoi tilikauden aikana bonuksia henkilöstölle 425 856 eur.


Tutkimus ja kehitys


Productivity Leap toteutti Business Finlandin tuella Fast Track Development -kehityshankkeen, jossa tuotettiin palvelukonsepti palvelumuotoilun ja low-code-toteutusten saumattomaan integrointiin. Yritys jatkoi ekosysteemin kehittämistä sekä oman verkostonsa kautta että osallistumalla Clever Health Network -toimintaan.


Yritys kehittää jatkuvasti eri palvelualueilla toistettavia, skaalattavia ja automatisoituja palvelumalleja ja saa aikaan niiden avulla parempaa ja tehokkaampaa asiakasyhteistyötä kaikissa toimissaan.


Koronaviruspandemian vaikutukset


Koronaviruspandemialla on ollut vain rajallinen vaikutus Productivity Leapin liiketoimintaan. Asiakkaat ovat jo ennestään hyödyntäneet vahvasti etätyöskentelyn tapoja ja pandemia ei ole pysäyttänyt kehityshankkeita. Productivity Leapin toimintaperiaatteisiin kuuluu vahva aika- ja paikkariippumattomuus, mistä on ollut hyötyä pandemian rajoitusten ollessa voimassa. Henkilöstö on tottunut toimimaan asiakkaiden kanssa joustavasti etäyhteistyössä ja osittain toiminta on ollut jopa tehokkaampaa kuin kasvokkain toimittaessa. Pidemmän päälle yhteistyö kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa vaatii kuitenkin yhteisiä tilaisuuksia ja läsnäoloa.Comments


bottom of page