top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Terveydenhuollon tietovarastoratkaisu HUS:lle


Projekti: Tietovarastoratkaisu

Asiakas: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteutusympäristö: Microsoft Azure

Automatisoinnin väline: WhereScape

Mallinnusmenetelmä: Data Vault -malli
 

Hyödyt:


· Tietojen monipuolinen yhdistely ja hyödyntäminen

· Tehokas raportointi nopeasti

· Mukautuu ketterästi lähdejärjestelmissä tapahtuviin muutoksiin

· Joustaa raportointitarpeiden mukana

· Tukee organisaation päätöksentekoa

· Helpottaa resurssien mitoituksessa

· Tukee toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista


Tehokas tietovarastoratkaisu terveydenhuollon edelläkävijälle


Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle on usean toimijan voimin toteutettu tietovarastoratkaisua, jonka avulla erilaisista lähdejärjestelmistä saatava tieto saadaan raportoitavaan muotoon. Uusi tehokkaampi raportointi tukee HUSin roolia edelläkävijänä sekä ohjaa päätöksentekoa ja resurssien mitoittamista muuttuvissa olosuhteissa.


Productivity Leap on ollut toteuttamassa HUSin mittavaa tietovarastoratkaisua, joka kerää useista lähdejärjestelmistä tietoa raportoitavaan muotoon. Toimialalla varsin edistyksellinen ratkaisu toteutettiin Microsoft Azure -ympäristöön.


Keskeisessä osassa kokonaisratkaisua olivat Ellie-välineellä luotu käsitemallinnus sekä automaattinen tietovarastointiväline WhereScape. HUSin tietovarastoratkaisun toteutusta laajennetaan edelleen ja tällä hetkellä valmistellaan HUSin uuden potilastietojärjestelmän (Apotti) tietojen siirtoa tietovarastoon.


– Tietovarastoratkaisun tehtävänä on koota organisaatiomme useista eri lähdejärjestelmistä tietoa raportoitavaan muotoon. Saatava tietoa hyödynnetään HUSin päätöksenteossa ja päivittäisjohtamisessa. Toiminnan ja talouden seurannan tiedot ovat tärkeitä myös HUSin omistajille, jäsenkunnille. Kattavan raportoinnin avulla saadaan hyödyllistä tietoa sekä talouteen että toimintaan liittyen. Näin voidaan varmistaa toiminnan korkea laatu ja tavoitteiden toteutuminen, kertoo HUSin kehittämispäällikkö Elina Ahde.

”Leapin asiantuntijoilla on hyvät valmiudet tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia vaativissakin tilanteissa. Heillä on vahva ymmärrys suuren organisaation haasteellisesta järjestelmäkokonaisuudesta, suurista datamääristä ja toimintaympäristön nopeasta muutoksesta mm. covid-19-epidemian vaatiman raportointitarpeen osalta.”

Ratkaisu, joka kestää aikaa


Tietovaraston suunnittelussa on valittu sellaisia ratkaisuja, että kokonaisuus kestäisi ja mahdollistaisi joustavia muutoksia myös tulevaisuudessa.


– Muutokset lähdejärjestelmissä vaikuttavat usein myös muihin järjestelmiin sekä raportointiin. Siksi skaalautuvuus ja järjestelmän mukautuvuus muutoksiin ovat tietovarastoratkaisussa tärkeitä ominaisuuksia. Edistyksellinen tietovarastoratkaisu sopii HUSin arvomaailmaan. Edelläkävijänä toimiminen ja digitaalisuuden lisääminen ovat meille tärkeitä, Ahde huomauttaa.


Kaiken pohjalla luottamuksellinen yhteistyö


HUS aloitti yhteistyön Leapin kanssa vuosi sitten syksyllä. Ahteella on yhteistyöstä positiivinen kokemus.


– Leapin asiantuntijoilla on hyvät valmiudet tehdä päätöksiä ja ratkaista ongelmia vaativissakin tilanteissa. Heillä on vahva ymmärrys suuren organisaation datamääristä ja monimuotoisista vaativista raportointikokonaisuuksista. Lisäksi tekijöiden sitoutumisaste on korkea, ja tästä syystä onkin ollut ilo saada tehdä heidän kanssaan yhteistyötä projektin parissa, Ahde toteaa tyytyväisenä.


Tietovaraston rakentamisessa on mietitty luokituksia sekä pohdittu syvällisesti datan poimimista ja muokkaamista raportointiin sopivaan muotoon.


– Meidän kaltaisellamme organisaatiolla on lakisääteinen raportointivelvollisuus. Tietojen pitää olla oikein ja niiden tulee olla nopeasti raportoitavissa. Erityisen oleellisessa osassa on potilaiden hoidon saatavuuden, hoitoon pääsyn ja potilasturvallisuuden raportointi, jotta palvelutuotanto on laadukasta, ja hoitoa saa silloin kun sitä tarvitaan, toteaa HUSin suunnittelupäällikkö Merja Mäkitalo.


”Luottamuksemme Leapin ammattilaisten tietoon ja taitoon on korkealla. He käyttävät sertifioituja menetelmiä ja ovat sitoutuneet arvoihimme.”

Mäkitalon mukaan projektin laajuus on vaatinut Leapin vastuuhenkilöiltä asiantuntemusta ja aktiivista otetta kehittämistyössä.


– Kun otetaan suunnittelujärjestelmään monimuotoista lähdedataa, vaaditaan erityisosaamista. Luottamuksemme Leapin ammattilaisten tietoon ja taitoon on korkealla. He käyttävät sertifioituja menetelmiä ja ovat sitoutuneet arvoihimme. Kehitystyö Leapin kanssa on ollut nopeaa ja ketterää, Mäkitalo kiittelee.Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page