top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Productivity Leap ja OutSystems solmivat kumppanuussopimuksen

”Low-code sovelluskehitysalustat ovat tuottavuuden seuraava aalto”

IT-yritys Productivity Leap Oy on solminut yhteistyösopimuksen portugalilaisen ohjelmistoyhtiö OutSystemsin kanssa.


Productivity Leap tarjoaa asiakkailleen tietotekniikan palveluita, tuotteita ja konsultointia, jotka tehostavat prosesseja, resurssien käyttöä ja jakamista. Yrityksen toiminta perustuu uuteen teknologiaan ja ketteriin toimintamalleihin. Pääosa Productivity Leapin myynnistä suuntautuu suuriin asiakkaisiin valtio-, kunta- ja sote -sektoreilla sekä pankki- ja finanssialalla.


Yrityksen toimitusjohtaja Kari Natusen mukaan OutSystemsin työkalut taipuvat näihin toimintaympäristöihin erinomaisesti.


”Finanssiala ja julkishallinto ovat järjestelmäsuunnittelun näkökulmasta hyvin samankaltaiset. Kummassakin tietojärjestelmät ovat kokoluokaltaan ja investointeina massiivisia. Lisäksi ne ovat integroituneita lukuisiin muihin järjestelmiin. OutSystems mahdollistaa sen, että digitaalista transformaatiota on nopea rakentaa laajoihin ympäristöihin yksinkertaisesti ja siten, että niihin tehdyt investoinnit saadaan turvattua.”


”Tämän tyyppisissä toteutuksissa kokemuksemme ja osaamisemme yhdistettynä OutSystemsin ilmaisuvoimaan tuottaa asiakkaille selkeää, nopeasti hyödynnettävää lisäarvoa”, Natunen kertoo.


Productivity Leap päätyi OutSystemsin työkaluihin niiden teknisen kyvykkyyden, toimintamallien ja partnerituen vuoksi. OutSystemsin malli suosii yksittäisten ketterien tiimien muodostamista, mutta myös laajojen toteutusten tekemistä Digital Factory -konseptin avulla. Tämä mahdollistaa pienillä toteutuksilla tehdyt ratkaisut, ja samaan aikaan myös skaalattuja toteutuksia asiakasorganisaatioissa.


OutSystemsille yhteistyö on uudenlainen avaus paikallisen toimijan kanssa. Se tuo mukanaan myös kasvumahdollisuuksia julkiselle sekä pankki- ja vakuutus -sektoreille.


”Productivity Leap täydentää OutSystemsin kumppanikenttää julkishallinnossa ja finanssisektorilla. Teknologian mukana tuomat suuret transformaatiot ovat OutSystemsin merkittävimpiä käyttökohteita. Productivity Leapin osaaminen mahdollistaa asiakkaalle strategisten hankkeiden ketterän läpiviennin Suomessa,” OutSystemsin Pohjoismaiden myyntijohtaja Ilkka Vanhanen sanoo.


OutSystemsin kehittämä vähäkoodinen teknologia vaikuttaa siten, että Productivity Leapin ohjelmoijat voivat rakentaa ja testata kustomoituja järjestelmiä nopealla aikataululla.


Nopeasti syntyvät ohjelmistojen muutostarpeet pystytään tekemään vähäkoodisiin järjestelmiin vaivatta. OutSystemsin valmiiden visuaalisten ohjelmistokomponenttien avulla virheiden määrä isoissakin projekteissa laskee, mikä lisää hankkeiden luotettavuutta ja käytettävyyttä.


Natusen mukaan vähäkoodisuus auttaa heitä sisäisesti muiden muassa resurssien hallinnassa. Välineet luovat esimerkiksi opiskelijoille selkeän polun työelämään.


”Silti kaikissa projekteissa, erityisesti suurissa asiakkuuksissa on hyvä olla mukana huippuosaajia, jotta järjestelmän integrointi olemassaolevaan infraan saadaan varmistettua. OutSystems toteutuksissa korostuu palvelumuotoilun, integraatioiden ja rajapintojen hyödyntämisen osaaminen”, Natunen sanoo.


Vähäkoodisuus edustaa hänestä tuottavuuden seuraavaa aaltoa: Perinteisen koodin kirjoittamisen sijaan ohjelmisto kuvaillaan graafisella työkalulla. Logiikka muodostetaan valmiita komponentteja yhdistelemällä ikään kuin Lego-palikoista kasaamalla. Ohjelmointikielen sääntöjen muistelun sijaan toteuttaja voi keskittyä siihen, mikä on tärkeää eli ongelman ratkaisuun.


OutSystemsin ratkaisuja julkiselle sektorille sekä pankki- ja finanssialalle ovat muun muassa monikanavainen asiakaskokemus, taustajärjestelmien uudistaminen ja integraatio sekä prosessien digitalisointi, mukaan lukien vaikka vakuutusyhtiöiden korvauskäsittely.


Lisätietoja:

Kari Natunen

Toimitusjohtaja

Productivity Leap

Puh. 040 836 9962


Ilkka Vanhanen

Myyntijohtaja, Suomi ja Pohjoismaat

OutSystems

Puh. 045 181 8028


Productivity Leap

Productivity Leap tarjoaa tietotekniikan palveluita, tuotteita ja konsultointia, jotka tehostavat prosesseja, resurssien käyttöä ja jakamista ja parantavat laatua. Toiminta

perustuu moderniin teknologiaan ja ketteriin toimintamalleihin. Productivity Leapin palvelualueet ovat: Low code-, Next Gen DW-palvelut ja konsultointi.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.productivityleap.com/ , Twitterissä: @ProdLeaping sekä LinkedInissä: https://www.linkedin.com/company/productivity-leap


OutSystems

OutSystems on Portugalissa perustettu ohjelmistoyhtiö, joka on kehittänyt nopean sovelluskehityksen low-code-alustan. Yksityiskohtia arvostavat insinöörit rakensivat alustan auttamaan organisaatioita luomaan yrityssovelluksia ja muuttamaan liiketoimintansa ketterämmäksi. OutSystems on ainoa ratkaisu, joka yhdistää low-code-kehityksen parhaat puolet mobiilisovelluksiin mahdollistaen kokonaisten, olemassa oleviin järjestelmiin helposti integroituvien sovellusten visuaalisen kehittämisen. OutSystemsillä on tuhansia asiakkaita 52 maassa.

Lisätietoja osoitteessa www.outsystems.com, Twitterissä @OutSystems sekä LinkedInissä https://www.linkedin.com/company/outsystems

Comments


bottom of page