top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Lisänäyttöä uusista lääkehoidoista

OMOP-harmonisaatioon ja hajautettuihin analyyseihin perustuvan pilottiprojektin loppuraportti


Pilotin tavoitteena oli kokeilla ja kehittää OMOP-tietokantoja ja hajautettuihin (federoituihin) analyyseihin perustuvaa toimintamallia lisänäytön tuottamiseen uusista lääkehoidoista. Lisäksi projektissa arvioitiin toimintamallin hyödynnettävyyttä lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa


Projektin loppuraportti on ladattavissa Sitran websivuilta.


Millaisin tehtävin Productivity Leap oli mukana?

Productivity Leap oli mukana Ehden-sertifioituna SME-kumppanina pilottiprojektissa, jossa koostettiin harvinaista lihasrappeumatautia (SMA) sairastavien potilaiden kuvailutietoja federoidun analyysin toteuttamiseksi. SMA-tiedot ja kustannustiedot poimittiin ensin tietoaltaasta ja vietiin sitten OMOP-tietomalliin, jonka päälle lopullinen poiminta toteutettiin.


Mikä teki projektista mielenkiintoisen?

Projekti oli äärimmäisen mielenkiintoinen osa FinOMOP-konsortion yhteistä pilottiprojektia Real-world evidence (RWE) datasta kustannusvaikuttavuuden arviointiin. Hajautettu (federoitu) analyysi tuotti arvokasta lisänäyttöä uusien lääkehoitojen hoidollisen ja taloudellisen arvon arviointiin.


Olitteko tyytyväisiä lopputulokseen?

Olimme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen! 

Onnistuimme toteuttamaan SMA-kuvailutietojen keruun kokonaisuudessaan OMOP-kannan datalla, mukana myös kustannusdataa ensimmäistä kertaa. OMOP-kannan uudenlainen hyödynnettävyys varmisti projektin erinomaisen lopputuotoksen. Projektia olivat toteuttamassa Productivity Leapin lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus – Fimea, Pirkanmaan hyvinvointialue – Pirha, Varsinais-Suomen hyvinvointialue – Varha, HUS ja Medaffcon.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page