top of page

Uutiset

Uutiset kokoaa yhteen tiimimme asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia blogipostauksia sekä uusimpia asiakastöitämme. Tutustu alta uusimpiin julkaisuihimme.

Elina Välikangas tietojohtamisen asiantuntijaksi Productivity Leapiin


Elina Välikangas on erittäin kokenut sosiaali- ja terveydenhuollon toimija, jonka asiantuntemus kattaa laajasti sekä asiakasrajapinnan että kansallisen ohjauksen. Hän on johtanut kehitystyötä useissa organisaatioissa ja toiminut monien kansallisten hankkeiden vetäjänä, mukaan lukien STM:n rahoittama laaja Virta-hanke. Tämä osoittaa Elinan kyvyn työskennellä monimutkaisissa ympäristöissä ja tuottaa tuloksia laajassa mittakaavassa.


Elinan tekninen osaaminen sisältää laatujärjestelmien käyttöönoton, tietomallinnusmenetelmät, projektien johtamisen ja työpajojen fasilitoinnin. Tämä tekninen pätevyys, yhdistettynä hänen syvään ymmärrykseensä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasta, tekee Elinasta arvokkaan resurssin monenlaisiin projekteihin ja kehitysaloitteisiin.


Elinan kokemus hankkeenjohtajana ja sisältöohjaajana erilaisissa merkittävissä projekteissa, kuten Virta- ja Sote-järjestämisen tietomalli -hankkeissa, korostaa hänen kykyään hallita laajoja kokonaisuuksia ja ohjata sisältötyötä. Hänen työnsä on tukenut hyvinvointialueiden tietojohtamisen valmisteluja ja edistänyt kansallisten tietomallien kehitystä.


Elinan aikaisempi työskentely kehittämis- ja laatupäällikkönä Oulun kaupungissa ja hänen panoksensa useissa kansallisissa ja alueellisissa kehitysprojekteissa osoittavat hänen kykynsä innovoida ja johtaa muutosta. Hänen kokemuksensa strategiaprosessin ohjaamisesta ja tietojohtamisen hankkeiden vetämisestä tuo lisäarvoa organisaatiolle, joka pyrkii kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita palveluita.

Comments


bottom of page