top of page

Teemu Laakkonen

LinkedIn-Button.png

Full Stack Developer

Teemu on työskennellyt lähes koko työuransa Ruokaviraston ja sitä edeltäneen Mitpan projekteissa kehittäjänä. Hän on toiminut vastaavana kehittäjänä useissa eri projekteissa toimien niin määrittelyryhmässä, kuin myös toteutuksessa.

Vahvuuksina Teemulla on nopea substanssin omaksuminen myös uusilta, aiemmin tuntemattomilta osa-alueilta ja kyky toimia yhdistävänä tekijänä määrittelyiden sekä toteutuksen välissä.

Teemu Laakkonen
bottom of page