top of page

Pekka Kinnunen

LinkedIn-Button.png

Projektipäällikkö

Pekka on kokenut projektipäällikkö ja liiketoimintapalveluiden kehittäjä. Hänen taustansa liiketoiminta-analytiikon tehtävistä antaa erinomaiset edellytykset ymmärtää toimintaa datan kautta sekä hyvät käytännön taidot datan käsittelyyn. Näitä vahvuuksia hän on menestyksekkäästi hyödyntänyt toiminnan tarpeiden, tunnuslukujen sekä analytiikka-ratkaisujen käyttöliittymien määrittelyssä ja käyttöönotossa. Pekalla on kokemusta niin kansainvälisen konepajateollisuuden toimitus- ja myynti-prosessien tietojohtamisen kehittämisestä kuin myös julkisen sektorin palveluhallinnasta, julkisesta hankinnasta ja dataan perustuvan omaisuudenhallinnan kehittämisestä.

Edellisessä roolissaan Pekka toimi yli neljän vuoden ajan analytiikka-asiantuntijana, jossa hän vastasi virastotasoisesta analytiikkakehityksestä. Tänä aikana perustettiin analytiikan pilvialusta, kilpailutettiin ratkaisujen kehittämiseen asiantuntijapalvelusopimus, perustettiin sisäinen asiantuntija-verkosto sekä toteutettiin useita analytiikkaratkaisuja projektien muodossa. Projekteissa Pekan rooliin kuului ennen kaikkea selvittää käyttäjätarpeita, määritellä toimeksianto, priorisoida tehtäväkokonaisuuksia sekä varmistaa, että tavoitteet täyttyvät.

Pekka Kinnunen
bottom of page