top of page

Jari Pekkanen

LinkedIn-Button.png

Tietojohtamisen asiantuntija ja projektipäällikkö

Jarilla on lisensiaatin tutkinto tietojenkäsittelytieteestä sekä maisterin tutkinto laskentatoimesta. Näiden lisäksi hänellä on yli 25 vuoden käytännön kokemus laajojen asiakaskohtaisten operatiivisten ja tiedolla johtamisen ratkaisujen kehittämisestä projektipäällikön, määrittelijän ja suunnittelijan näkökulmasta. Tiedolla johtamisen ratkaisut sisältävät osa-alueet koneoppimisesta, Big Datasta, tietovarastoista, raportointiratkaisuista, kustannuslaskentajärjestelmistä sekä johtamisen
ratkaisuista (CPM).
Edellisessä roolissaan Jari vastasi julkishallintoon (valtio, terveydenhuolto, kunnat) tehtävistä asiakaskohtaisista BI/DW ratkaisuista. Hänellä on kokemusta BI-strategioiden ja hallintamallien konsultoinnista sekä finanssisektorille että kuntahallintoon. Hän toimi mm. VM:n rahoittamassa SOTE-tiedolla johtamisen käsikirjan laadinnassa teknisen osuuden konsulttina.

Jari Pekkanen
bottom of page