top of page
  • Productivity Leap

Productivity Leapin työntekijöille useita OutSystems ja Data Vault 2.0. sertifikaatteja

Updated: Jul 3, 2020Productivity Leapin osaajat ovat sertifioituneet OutSystemsin ja Data Vaultin 2.0. osa-alueilla. OutSystems sertejä osaajillamme on kasassa jo tusina. OutSystemsin osalta katamme sertifioidusti kaikki merkittävät alueet Tech Lead -roolista mobiili- ja webkehitykseen. Data Vault 2.0. serti löytyy jo kymmeneltä ammattilaiseltamme. Data Vault -osaaminen tarjoaa laajan mahdollisuuden hyödyntää Data Vault 2.0. menetelmän toimintamalleja asiakkaan projekteissa.


OutSystems on Portugalissa perustettu ohjelmistoyhtiö, joka on kehittänyt nopean sovelluskehityksen low-code-alustan. OutSystems tarjoaa ratkaisun, joka yhdistää low-code-kehityksen parhaat puolet mobiilisovelluksiin mahdollistaen kokonaisten, olemassa oleviin järjestelmiin helposti integroituvien sovellusten visuaalisen kehittämisen. Gartnerin mukaan vuonna 2024 jopa 65% ohjelmistokehityksestä tehdään low-code lähestymistavoilla[1].


Data Vault on tietovaraston mallintamiseen hyödynnettävä menetelmä, joka mahdollistaa tietojen varastoinnin ja historioinnin. Lisäksi sen avulla voidaan tuottaa ja jaella tietoihin perustuvaa informaatota sitä tarvitseville.


Sertifioidut osaajamme ovat erittäin kokeneita ammattilaisia ja toimivat asiakkaan apuna niin low-code, kuin tietovarastoinnin ratkaisujen parissa etsien parhaita ratkaisuja asiakkaillemme.[1] Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Low Code Application Platforms, 8 August 2019, [Paul Vincent, Kimihiko Iijima, Jason Wong, Mark Driver Yefim Natis Name(s)],

0 comments
bottom of page